Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1has_content_in_original_bundle_keyword:true30453.24%0.00
2dateIssued_keyword:201814926.09%0.00
3dateIssued_keyword:2020498.58%0.00
4author_keyword:Okongo, Pamela Abonyo488.41%0.00
5author_keyword:Marube, Martha K.468.06%0.00
6author_keyword:Oliech, Anne Akinyi468.06%0.00
7author_keyword:Nyamari, Amos Nyankanga457.88%0.00
8author_keyword:Nyambeki, Diana Okemwa457.88%0.00
9author_keyword:Okuthe, Awuor Pelesiah457.88%0.00
10author_keyword:Agalo, Rose Achieng’437.53%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
571100.00%0.01