Now showing items 1-2 of 2

  • Nafasi ya fani katika kufanikisha maudhui katika fasihi ya watoto 

   Ibrahim, Matin (2021)
   Literature as an aspect of Kiswahili language has been subdivided into various genres. One of the genres is children’s literature. This genre is unique in terms of style, stylistic features and themes. Even though there ...
  • Nafasi ya mwingiliano fani katika kukuza fasihi ya watoto 

   Ibrahim, Matin; Nyandiba, Caren; Mohochi, Sangai (2021-09)
   Katika juhudi za kusawiri uhalisia wa kijamii, fasihi aghalabu hulenga hadhira fulani kwa kutumia vigezo mbalimbali. Miongoni mwa vigezo hivyo ni kuwa kutegemea uzito wa maudhui na uchangamani wa msuko, kazi ya fasihi ...